‘’BRISTFÄLLIGA INSTRUKTIONER’’ / GALLERI REDAN. 2023

Vävnotor och textil, som instruktioner, kod, informationsbärare och språk.

Bristfälliga instruktioner antyder på vävning som en regelbaserad konstform där det statiska och repetitiva möter ett material som motsätter sig full kontroll. Inom vävningens uppbyggnad återfinns en likhet och närhet till algoritmer och datastrukturer, grafik och pixelkonst.

Jakob Jennerholm Hammar och Josefin Åberg kommer från olika konstnärliga praktiker men möts i arbetet med instruktioner och undersökandet av vad som sker när dessa förvrängs eller upphör. 

Titeln kommer från ett gemensamt verk där utgångspunkten är den binära koden. Verket är en dialog mellan mönster och kod, där en digitalt programmerad vävnota i daldräll bearbetas och förvrängs över tid genom generativa skeenden och en medvetenhet om rummets skiftande karaktär. MERCH DESIGN / MALMØ TRAXX. 2023

Merch design for electronic music label Malmø Traxx. Knitted scarf, limited edition. 
Worldwide shipping and available at Bolero Recordstore, Malmö. SCHÖN! MAGAZINE. 2022 

Headpiece made of beads and weavings ‘’Maskrosen’’ och ‘’Träsket’’, spotted in  Schön! Magazine. Outtakes from « Ashughs », a tribute to Georgian filmmaker Sergei Paradjanov.

Photography: Amanda Gylling
Styling/Set design: Clara Dayet  
Models: Adam Jatta Kohlin, Josef Jatta Kohlin